Verhuur van duikuitrusting

(exclusief voor leden)

De filosofie van de verhuur van duikmaterialen is het tegen zeer lage tarieven aanbieden aan de leden want we willen dat zoveel mogelijk leden gaan duiken!

In de praktijk kan je het beste op zaterdag voor of na je lessen de gewenste duikuitrusting passen/proberen en dan huren. We zullen je helpen bij het uitzoeken, adviseren over gebruik én het onderhoud van de huurmaterialen.

Als je al de gewenste materialen bij elkaar hebt wordt er een formulier ingevuld waarop de nummers /coderingen en hoeveelheid van de materialen komen te staan. In principe lenen we één stuks uit van elk soort duikuitrusting.

Als huurder zal je er voor zal zorgen dat alles in goede staat blijft en na het duiken zorgvuldig wordt gespoeld en schoongemaakt. Let ook goed op je spullen want bij verlies of beschadiging wordt er een bedrag in rekening gebracht.

Je kan de duikuitrusting huren voor een vakantie periode € 72,00 (daarmee bedoelen we de zomervakantie) of per weekend. Het bedrag per weekend is € 12,00 voor een volledige uitrusting. Als je een deel van uitrusting leent zal je € 6,00 per item betalen. Bij meer dan twee geleende items betaal je automatisch het bedrag voor een volledige uitrusting. Breng je geleende materialen op tijd terug want bij elk extra weekend betaal je onnodig huur.

Een duikcomputer, ademautomaten, consoles, gehuurde duikkleding en je fles kosten veel geld. Bij verlies of diefstal zal er een vergoeding van € 175,00 per computer, automaten set en fles worden berekend. De vergoeding voor andere niet ingeleverde materialen is € 75,00

Bij het inleveren hoort de uitrusting schoon en gespoeld te zijn. De fles moet vol worden ingeleverd. De “kelder medewerker” controleert de uitrusting bij inleveren op aanwezigheid van vuil, of deze gespoeld is én of de fles vol zit. Vuile of niet gespoelde uitrusting wordt niet geaccepteerd en wordt pas ingenomen nadat het schoon/gespoeld is. Een fles (na)vullen kost € 3,50 extra.

Als alles in orde is geeft de “kelder medewerker” op het verhuurformulier aan dat alles terug is gebracht. Als er opmerkingen zijn dan worden die ook op het formulier gezet. Zowel jij als de keldermedewerker tekenen het formulier af.

Eén keer per maand worden de formulieren verzameld en maakt de penningmeester de rekeningen op. Die rekening wordt via email toegestuurd. Betalingen het liefst via bankoverschrijving naar de ING rekening van La Rana, NL28 INGB 0007916656.

U kunt hier het verhuur formulier downloaded, uit printen en invullen.
Voor vragen kun je contact opnemen met de penningmeester.