Verhuur van duikuitrusting

Zomervakantie 2020

(exclusief voor leden)

We willen de duikmaterialen te huur aanbieden tegen zo laag mogelijke tarieven, want we willen dat zoveel mogelijk leden kunnen duiken!

Hoe werkt het:

We zullen je helpen bij het uitzoeken, adviseren over gebruik én het onderhoud van de huurmaterialen. Omdat dit tijd vergt willen we dit plannen. Wil je iets huren, dan kan dit op afspraak op woensdagavond 15 juli. Vul tijdig onderaan deze pagina het formulier in om aan te geven welke materialen je wilt huren.

Als je al de gewenste materialen bij elkaar hebt wordt er een verhuur overeenkomst ingevuld waarop staat wat je huurt. In principe lenen we één stuks uit van elk soort duikuitrusting. Daarna teken je voor goede ontvangst en doet de kelder medewerker dit namens La Rana ook voor de uitgifte.

Als huurder moet je er voor zorgen dat alles in goede staat blijft en moet je na het duiken zorgvuldig spoelen en schoonmaken. Let ook goed op je spullen want bij verlies of beschadiging worden er extra kosten in rekening gebracht.

De duikuitrusting huren:

  • Vakantie periode (compleet) €  84,00     (ongeacht het aantal duiken)
  • Per item €  21,00                                       (ongeacht het aantal duiken)

Omdat de openwatercursus dit jaar in september verder gaat dienen alle materialen op woensdagavond 2 september ingeleverd te worden.  Een latere datum is niet mogelijk.

Verlies of diefstal:

Een duikcomputer, ademautomaten, console, duikkleding en een fles kosten veel geld.

Daarom zal bij verlies of diefstal er een vergoeding worden berekend:

Automaten set                                    € 250,00

Jacket (BCD)                                     € 200,00

Computer                                           € 175,00

Fles                                                    € 100,00

Lood                                                   € 7,50 per kg.

Andere niet ingeleverde materialen    €   75,00

Inleveren:

Bij het inleveren hoort de uitrusting schoon en gespoeld te zijn. De fles moet vol worden ingeleverd. Een fles (na)vullen kost € 3,50 extra.

De kelder medewerker controleert de uitrusting bij inleveren op aanwezigheid van vuil, of deze gespoeld is én of de fles vol zit. Vuile of niet gespoelde uitrusting wordt niet geaccepteerd en wordt pas ingenomen nadat het schoon/gespoeld is.

Materiaal welke defect wordt ingeleverd, zal worden beoordeeld of dit door normale slijtage komt of door toedoen van de huurder. Hierover zal dan nog contact worden opgenomen met de huurder.

Als alles in orde is geeft de kelder medewerker op het verhuur formulier aan dat alles terug is gebracht. Als er opmerkingen zijn dan worden die ook op het formulier gezet. Zowel jij als de keldermedewerker tekenen het formulier af.

Het ingeleverde materiaal dient altijd door Arthur, Adrie, Johan, Rianne of Vincent afgetekend te worden. Men mag dus niet het materiaal zelf terugleggen en doorgeven dat men het in de kelder heeft gezet. Dit wordt als niet ingeleverd gezien.

Betaling: Na inlevering zal de penningmeester een factuur sturen voor de gehuurde materialen. De rekening wordt via email toegestuurd. Betalingen dient door overmaking via bankoverschrijving naar de ING rekening van La Rana, NL28 INGB 0007916656.

Contactformulier Materiaal & Techniek